Królewskie Miasto

WAŻNE: Sala ślubów w nowej odsłonie « » XXXIX sesja Rady Miasta Kowala « » Samorządowcy z powiatu spotkali się z Prezesem Łódzkiej Specjalnej ...Wywiad Burmistrza dla Dziennika Gazety Prawnej nt. zmian w kodeksie wyborczym Dziesięciolecie obwodnicy Miasta Kowala

zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

wniosek o wydanie dowodu osobistego

wniosek o wydanie aktów z Urzędu Stanu Cywilnego

zgłoszenie pobytu stałego

zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas określony

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

załączniki do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

Wniosek o wydanie opinii dotyczy podziału

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o najem lokalu po śmierci najemcy

Wniosek o podział art.93

Wniosek o podział art.95

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wniosek o przepisanie umowy najmu

Wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany

Wniosek o przydział lokalu

Wniosek o rozgraniczenie

Wniosek o wykup lokalu

Wniosek o wykup użytkowania wieczystego

Wniosek o zatwierdzenie podziału

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik do informacji w sprawie podatku rolnegoKamery On-line

Newsletter
Twój adres email:
 Zapisz |  Wypisz
 

Nasi partnerzy

   

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Kowal.eu (C) 2013 ul. Piwna 24, 87-820 Kowal
tel. 054-2841-255, fax. 054-2842-231
e-mail: kowal@kowal.eu